Okuma aprīkojums ir piegādāts Anttrom

Ir veikta Okuma Multus U400 2SW 1500 piegāde. Jaunās iekārtas tiek gatavotas uzstādīšanai.