LIAA un ERAF atbalsts

AS “Anttrom”  2021.gada 16. jūnijā ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2021/125 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2/16/I/001) , ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.