Kvalitātes kontrole

Ražošana Anttrom rūpnīcā notiek saskaņā ar kvalitātes kontroles prasībām, ko apliecina ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertifikāti.

Rūpnīca garantē, ka uzņēmuma iekšējie ražošanas un vadības procesi atbilst starptautiskajiem kvalitātes standartiem.

Darba un vides aizsardzība

Papildus ISO kvalitātes standartu ievērošanai mēs īpašu uzmanību pievēršam darba drošības jautājumiem, ievērojot veselības, drošības un vides (HSE) disciplīnas prasības.

 

Mēs pārliecināmies, ka mūsu darbinieki:

 

– uzvelk aizsargcimdus, brilles un prettrokšņa austiņas, strādājot ar virpošanas un frēzēšanas darbgaldiem;

– uzvelk aizsargķiveres, ja nepieciešams darba veikšanai;

– izvairās no potenciāli riskantām situācijām (piemēram, nestāv zem kravas);

– ir informēti par iespējamiem veselības un vides riskiem.

 

mēs pārliecināmies, ka mūsu darbība:

– minimizē ietekmi uz vidi – piemēram, rada samazinātu oglekļa ietekmi;

– tiek veikta tā, lai izvairītos no bīstamām un kritiskām situācijām, piemēram, no ugunsgrēkiem.

 

Mūsu ražošanā ir speciālists, kurš ir atbildīgs par nepieciešamo HSE noteikumu izstrādi, kā arī par to ievērošanu un regulāru uzraudzību.