Neatkarīgas laboratorijas audits

Nepieciešamības gadījumā mēs varam organizēt ģeometriskos mērījumus un kvalitātes pārbaudi neatkarīgās sertificētās laboratorijās.

Kad ir nepieciešama papildu pārbaude neatkarīgā laboratorijā?

Šādas pārbaudes var būt nepieciešamas, ja jūsu ražošanai nepieciešama ārkārtīga precizitāte, no kā var būt atkarīga arī cilvēka dzīve vai dzīves kvalitāte. Parasti tas notiek tādās nozarēs kā medicīna (zobu implantācija, endoprotezēšana), aerokosmiskā inženierija.

 

Revīzijas laikā neatkarīga laboratorija var pieprasīt informāciju par:

  • rūpnīcā pieņemtiem procesiem un darbības procedūrām;
  • aprīkojumu;
  • darba vidi,
  • kvalitātes kontroli un rezultātu apstiprināšanu.

 

Turklāt laboratorijai būs nepieciešama gan pasūtītāja, gan rūpnīcas dokumentācija. Neatkarīga laboratorija salīdzinās pasūtītāja specifikāciju ar iegūto detaļu un sniegs eksperta atzinumu par saražotā rezultāta atbilstību pasūtījumam.

 

Pēc pasūtītāja pieprasījuma mēs varam piedāvāt kvalitātes kontroli trešās puses laboratorijā, organizēt procesu un sniegt iegūtos rezultātus vai nodot pasūtītājam laboratorijas kontaktus, lai pasūtītājs varētu patstāvīgi pasūtīt pārbaudi un saņemt rezultātus.

Kad ir nepieciešama papildu pārbaude neatkarīgā laboratorijā?

Šādas pārbaudes var būt nepieciešamas, ja jūsu ražošanai nepieciešama ārkārtīga precizitāte, no kā var būt atkarīga arī cilvēka dzīve vai dzīves kvalitāte. Parasti tas notiek tādās nozarēs kā medicīna (zobu implantācija, endoprotezēšana), aerokosmiskā inženierija.

 

Revīzijas laikā neatkarīga laboratorija var pieprasīt informāciju par:

  • rūpnīcā pieņemtiem procesiem un darbības procedūrām;
  • aprīkojumu;
  • darba vidi,
  • kvalitātes kontroli un rezultātu apstiprināšanu.

 

Turklāt laboratorijai būs nepieciešama gan pasūtītāja, gan rūpnīcas dokumentācija. Neatkarīga laboratorija salīdzinās pasūtītāja specifikāciju ar iegūto detaļu un sniegs eksperta atzinumu par saražotā rezultāta atbilstību pasūtījumam.

 

Pēc pasūtītāja pieprasījuma mēs varam piedāvāt kvalitātes kontroli trešās puses laboratorijā, organizēt procesu un sniegt iegūtos rezultātus vai nodot pasūtītājam laboratorijas kontaktus, lai pasūtītājs varētu patstāvīgi pasūtīt pārbaudi un saņemt rezultātus.